Home TíðindirÚtland Status frá donsku fregnartænastuni

Status frá donsku fregnartænastuni

by OML

Ny vurdering af terrortruslen mod Danmark

07.02.2017

Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Det aktuelle trusselsbillede er præget af ud-viklingen i Syrien/Irak og det pres, som gruppen, der kalder sig Islamisk Stat (IS), er underlagt. Sådan lyder nogle af de overordnede budskaber i den nye Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD), som PET’s Center for Terroranalyse (CTA) netop har offentliggjort.

Gå videre for at læse den seneste Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD)

– IS er under øget pres af den internationale koalition og af den lokale mod-stand. IS fokuserer derfor mere på at ramme mål i Vesten. Man kan sige, at IS forsøger at vinde udadtil, hvad man taber indadtil, siger Finn Borch Andersen, chef for PET.

Ifølge den nye VTD tilstræber IS at gennemføre planlagte, mere komplekse angreb, som dem, der blev gennemført i Paris og Bruxelles.

Derudover søger militante islamister fortsat at understøtte og inspirere personer, der allerede befinder sig i Vesten, til at gennemføre mere simple terrorangreb.

CTA vurderer fortsat, at simple angreb med lettilgængelige midler og kort planlæg-ning er den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark. Angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer på det. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er fortsat begrænset.

Af den nye VTD fremgår endvidere, at meget få personer nu udrejser fra Danmark til Syrien/Irak.

– Der er færre, der rejser ud, og i det seneste år har det primært været yngre kvinder. Samtidig vender færre hjem. De fleste af dem, der nu befinder sig i Syrien eller Irak, har været der i en længere periode. De kan dermed være særligt radikaliserede og voldsparate og dermed udgøre en øget terrortrussel mod Danmark, siger Søren Jensen, som er chef for CTA.

Det øgede militant islamistiske fokus på at ramme Vesten har ført til en markant stigning i antallet af angreb eller angrebsforsøg i Vesten.

– Vi har de seneste år set flere angreb i Vesten. Vi så flere eksempler på det hen over sommeren sidste år, og vi så det senest i Berlin og Istanbul. Samtidig ud-vikles de angrebsmetoder, der anvendes. Den danske indsats mod terror til-passes hele tiden dette komplekse billede. Det sker i tæt samarbejde mellem PET og det øvrige politi, siger Finn Borch Andersen.

CTA blev etableret under PET for 10 år siden og er et center, der samler terrorekspertise fra Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste. Det er 12. gang, der udsendes en offentlig vurdering af terrortruslen mod Danmark.

tilgjørd mynd AKS

You may also like

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.