Home TíðindirÚtland Terror hóttanin lækka í Noreg

Terror hóttanin lækka í Noreg

by OML

Tað er framhaldandi ein terror hóttan frá víðgongdum muslimum mótið Noreg her kanst tú lesa seinastu meting frá norsku trygdarløgregluni PST:

I løpet av det siste året har bildet endret seg noe. Sannsynligheten for terrorangrep fra ISIL- sympatisører er noe redusert. På bakgrunn av gjeldende utviklingstrekk i trusselbildet i Norge vurderes det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep mot mål i Norge. Dette skyldes primært endringer knyttet til de norske ekstremistmiljøene. 18 personer fra miljøene er mest sannsynlig drept i Syria, mens 9 er varetektsfengslet og siktet for terrorrelatert kriminalitet. Dette innebærer at miljøene totalt sett fremstår som noe svekket.

Utviklingen fremover vil likevel være ustabil og usikker. Trusler og oppfordringer, blant annet fra ISIL, kan fortsatt påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep. Angrep med enkle våpentyper og mot symbolske mål, inkludert blant annet personell tilknyttet politiet eller forsvar, er fortsatt vurdert å være de mest sannsynlige scenarioer. Det er derfor mindre risiko for at sivile enkeltpersoner rammes av slike angrep. Denne typen spontane angrep vil ha begrenset skadeomfang og kjennetegnes av kort forberedelsestid og minimal grad av planlegging. Dette reduserer muligheten for både å varsle og avverge angrep.

You may also like

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.